Kringloop​winkel Waddinxveen

Tweedehands een nieuwe kans

Wij zijn een kringloopwinkel met een maatschappelijk doel. Ons doel is dat iedereen ongeacht de beperking, achtergrond en sociale status op een volwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. Mensen worden erkend en gewaardeerd. Wij richten ons niet alleen op het individu, maar ook op het netwerk van hen.

Ondersteuning

De mate van ondersteuning wordt aangepast aan de behoefte van de deelnemer. Het team van ondersteuners wordt gevormd door gekwalificeerde begeleiders, stagiairs en enthousiaste vrijwilligers.

Participatie

De kringloop is er voor bewoners in Waddinxveen e.o., die graag willen leren en vooruit willen komen. Voor bewoners die de stap naar een vrijwillige of betaalde baan willen maken. Voor bewoners die graag actief willen zijn in de buurt eb voor bewoners die een zinvolle daginvulllng willen hebben. Wie gemotiveerd is en ondersteuning nodig heeft, kan in de kringloop terecht .Van deelnemers wordt verwacht dat zij participeren en zelf de regie nemen over hun eigen leven.

Diversiteit

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mag en kan zijn wie die wil zijn. iedereen is bij ons welkom!

Verbinding

Kringloop Waddinxveen wil bijdragen aan een samenleving waarin buurtgenoten in vrijheid, informeel, betrokken, integer, optimistisch, drempelloos en veilig met elkaar optrekken, zonder iemand uit te sluiten. Omdat je in verbinding met elkaar een leuker en zinvoller leven kan hebben.

Uitgelicht assortiment

Vintage

Verschillende Vintage producten beschikbaar in de winkel.

Fototoestellen

.

Verschillende Fototoestellen beschikbaar in de winkel.

Kristal

Kristalservies beschikbaar in de winkel.

Wij zijn meer dan een kringloopwinkel.

Met Kringloopwinkel Waddinxveen zetten we ons in voor een maatschappelijk doel.

De kringloop is ook een plek om te leren werken. Bijvoorbeeld leren om op tijd te komen, omgaan met collega’s, en om een taak goed af te ronden. Kortom; leren om te functioneren als prima werknemer. Eéntje met goede kansen om elders een betaalde baan te vinden. Dat leren kan via een stage, een re-integratie of in een vorm van dagbesteding.

Onze partners:

Winkelwagen